1

نقش دین در زندگی Options

News Discuss 
بررسى ها گواه بر آن است كه بين ديندارى و بزهكارى و جرم و جنايت رابطه منفى وجود دارد و رفتارهاى مذهبى مى تواند بين آنها تمايز افكند. مطالب مرتبط فواید اسپینر و مضرات احتمالی آن چیست؟ در حقیقت مهم‌ترین کارکرد امید را می‌توان افزون بر تحرک بخشی و https://mama.jocee.jp/jump/?url=https://Yanisro.com/wiki/index.php/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%86%D8%B1%D8%A7_1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story